ClimaDye
Forskningsprojekt, 2017

Huvudsyftet är att analysera hållbarhetsprestanda för vattenfri färgning av biofiber från ett livscykelperspektiv, där vi bland annat undersöker:


-miljöeffekter
-Effekter på människor, både operatörer och konsumenter
-koldioxidavtryck
-resurseffektivitet
-energieffektivitet
-kostnad


Baserat på resultaten kommer större studier med potentiellt omfattande vetenskapliga, kommersiella och miljömässiga värden att göras.

Deltagare

Björn Johansson (kontakt)

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Ilaria Giovanna Barletta

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Mélanie Despeisse

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Samarbetspartners

IKEA GreenTech AB

Lund, Sweden

Join Business & Technology

Lund, Sweden

Finansiering

Climate-KIC

Finansierar Chalmers deltagande under 2017

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Produktion

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2017-09-19