Från mikro till Mega-GRID:Interaktion mellan mikronät och aktiva distributionsnät (EM m2M-GRID projekt)
Forskningsprojekt, 2017 – 2020

Projektet syftar till att påskynda introduktionen av mikronät genom tre olika lösningar, vilka kommer att valideras i en rad testmiljöer. Utöver detta kommer tre demonstrationsanläggningar utvecklas i Sverige och Frankrike. Målet med detta är att skapa ny marknadsmöjligheter för olika intressenter och att därmed accelerera utvecklingen och integrationen av mikronät

Deltagare

Anh Tuan Le (kontakt)

Chalmers, Elektroteknik, Elkraftteknik

Kyriaki Antoniadou-Plytaria

Chalmers, Elektroteknik, Elkraftteknik

Ola Carlson

Chalmers, Elektroteknik, Elkraftteknik

Gustavo Pinares

Chalmers, Elektroteknik, Elkraftteknik

David Steen

Chalmers, Elektroteknik, Elkraftteknik

Samarbetspartners

Göteborg Energi AB

Göteborg, Sweden

Institut polytechnique de Grenoble (Grenoble INP)

Grenoble, France

Le Commissariat à l’Énergie Atomique et aux Énergies Alternatives (CEA)

Gif-sur-Yvette, France

Sorea : energies & communications

St Julien, France

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB

Borås, Sweden

Technische Universiteit Eindhoven

Eindhoven, Netherlands

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 2016-006171
Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Energi

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2018-09-06