Rörelsearvet: stigar och leder i hållbar och inkluderande kulturarvsförvaltning
Forskningsprojekt , 2017 – 2020

Landskap som uppfattas som vildmark eller natur är i själva verket ofta präglade av kultur. De rymmer omfattande spår och lämningar från olika rörelser. Dessa utgör vad som bör betraktas som ett kulturarv: rörelsearvet. Rörelsens landskap har formats historiskt genom vandring, jakt, arbete, friluftsliv, turism och idrott, och i nutid då efterfrågan på miljöer för rörelse, träning och upplevelser växer. Vi vill formulera en utvidgning av landskapets kulturarv genom en av dess mest definierande verksamheter, rörelsen till fots. Arvet är fysiskt i form av stigar, leder och påverkan på växtlighet, men det är också ett lokalt minneslandskap av stor betydelse för hur landskapet förstås

 

Övriga projektdeltagare: Sverker Sörlin (KTH, projektledare), Katarina Saltzman (GU, projektmedarbetare).

Deltagare

Daniel Svensson (kontakt)

Doktor vid Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Science, Technology and Society

Sverker Sörlin

vid Unknown organization

Samarbetspartners

Göteborgs universitet

Gothenburg, Sweden

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Stockholm, Sweden

Finansiering

Riksantikvarieämbetet

Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Grundläggande vetenskaper

Fundament

Publikationer

2018

Viared låg i vägen för framtiden

Artikel i dagstidning

Mer information

Projektet på Chalmers webb

https://www.chalmers.se/sv/projekt/Sidor/R...

Senast uppdaterat

2019-06-19