Viared låg i vägen för framtiden
Artikel i dagstidning, 2018

Författare

Daniel Svensson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Science, Technology and Society

Borås Tidning

Rörelsearvet: stigar och leder i hållbar och inkluderande kulturarvsförvaltning

Riksantikvarieämbetet (Dnr A-2016-1553), 2017-01-01 -- 2019-12-31.

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Ämneskategorier

Historia

Mer information

Senast uppdaterat

2021-07-08