Fossil Free Energy Districts (FED)
Forskningsprojekt , 2016 – 2019

FED-projektet, The Fossil Free Energy District, ska pröva nya lösningar som leder fram mot det fossilfria samhället. På Chalmers Campus Johanneberg ska nya sätt att överföra och handla med överskottsenergi testas. Det går ut på att ta vara på överskottsenergi och överföra den mellan de cirka 50 olika byggnaderna i området.

Deltagare

Anh Tuan Le (kontakt)

Universitetslektor vid Chalmers, Elektroteknik, Elkraftteknik

Ola Carlson

Biträdande professor vid Chalmers, Elektroteknik, Elkraftteknik

Zack Norwood

Gästforskare vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsteknologi

Gustavo Pinares

Doktor vid Chalmers, Elektroteknik, Elkraftteknik

David Steen

Forskare vid Chalmers, Elektroteknik, Elkraftteknik

Kalid Yunus

Forskare vid Chalmers, Elektroteknik, Elkraftteknik

Samarbetspartners

Akademiska Hus

Göteborg, Sweden

Business Region Göteborg (BRG)

Göteborg, Sweden

Chalmersfastigheter

Göteborg, Sweden

Ericsson AB

Stockholm, Sweden

Göteborg Energi AB

Göteborg, Sweden

Göteborgs Stad

Gothenburg, Sweden

Johanneberg Science Park AB

Gothenburg, Sweden

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB

Boras, Sweden

Finansiering

Västra Götalandsregionen

Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2019

Europeiska kommissionen (EU)

Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Building Futures (2010-2018)

Styrkeområden

Energi

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2020-09-03