Design och syntes av polymerer / oligomerer av n-typ för all-polymer-solceller och fotodetektorer
Forskningsprojekt , 2016 – 2017

Utveckling av nya syntetiska vägar för bildning av NDI-härledda föreningar med användning av icke-toxiska metoder

Deltagare

Ergang Wang (kontakt)

Biträdande professor vid Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi, Polymerteknologi

Finansiering

Europeiska kommissionen (EU)

Projekt-id: 607585
Finansierar Chalmers deltagande under 2013–2017

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Energi

Styrkeområden

Grundläggande vetenskaper

Fundament

Chalmers materialanalyslaboratorium

Infrastruktur

Materialvetenskap

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Projektets webbplats

http://osniro.eu/

Senast uppdaterat

2020-09-02