Design och syntes av polymerer / oligomerer av n-typ för all-polymer-solceller och fotodetektorer
Forskningsprojekt , 2016 – 2017

Utveckling av nya syntetiska vägar för bildning av NDI-härledda föreningar med användning av icke-toxiska metoder

Deltagare

Ergang Wang (kontakt)

Biträdande professor vid Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi, Polymerteknologi

Finansiering

Europeiska kommissionen (EU)

Finansierar Chalmers deltagande under 2013–2017

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Energi

Styrkeområden

Grundläggande vetenskaper

Fundament

Chalmers materialanalyslaboratorium

Infrastruktur

Materialvetenskap

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Projektets webbplats

http://osniro.eu/

Senast uppdaterat

2020-09-02