Syngaselektrofermentering för effektiv omvandling av lignocellulosa till biobränsle
Forskningsprojekt , 2017 – 2018

Målet är att utveckla teknologier för en hållbar biobaserad ekonomi genom att lösa de utmaningar som termo- och biokemiska omvandlingssteg står inför. Vi kommer att utveckla ett radikalt nytt koncept som bygger på förgasning av biomassa och syngasfermentering för att producera förnybara bränslen viktiga för den svenska energisektorn. Syngasfermentering kan utnyttja allt kol som finns i biomassan, men stora vetenskapliga utmaningar kvarstår. Projektet kommer att adressera utmaningar i relation till suboptimalt alkoholprocessutbyte, syngaskonverteringsgrad samt processinhibering. För att uppnå industriellt relevant utbyte och konverteringsgrad kommer vi att tillämpa en ny strategi som bygger på elektroassisterad fermentering och metabolic engineering med mål att ge cellerna större och effektivare tillgång till redoxpotential. Chalmers unika kompetens på energiteknik och industriell bioteknik gör det möjligt för oss att testa detta nya koncept i industriellt relevanta syngasmiljöer.

Deltagare

Lisbeth Olsson (kontakt)

Chalmers, Life sciences, Industriell bioteknik

Pawel Piatek

Chalmers, Life sciences, Industriell bioteknik

Nikolaos Xafenias

Chalmers, Life sciences, Industriell bioteknik

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 44730-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2018

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Energi

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Styrkeområden

Materialvetenskap

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2018-02-26