Interaktioner mellan affärs-, energi- och innovationsstrategier i massa- och pappersindustrin
Forskningsprojekt , 2017 – 2020

Projektet syftar till att undersöka hur svenska massa- och pappersföretag formulerar sina affärsstrategier i relation till krav på förbättrad resurseffektivitet och produktdiversifiering. Projektet omfattar även hur affärsstrategierna är kopplade till och interagerar med företagens energi- och innovationsstrategier samt hur dessa påverkar varandra. Studien kan bidra med ökad kunskap om hur företagens strategier tillsammans påverkar företagens möjligheter att möta de krav som ställs på branschen och uppnå hållbar och konkurrenskraftig produktion.

Deltagare

Anna Bergek (kontakt)

Proprefekt vid Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Miljösystemanalys

Samarbetspartners

Linköpings universitet

Linköping, Sweden

RISE Research Institutes of Sweden

Göteborg, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 42344-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Energi

Styrkeområden

Innovation och entreprenörskap

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2020-11-25