Anna Bergek

Professor vid Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Miljösystemanalys

Anna Bergek är sedan oktober 2016 professor i Innovationssystem och teknikpolitik. Hon studerar innovation i mogna branscher och innovationssystem, med särskilt fokus på energiområdet. Forskningen syftar till att förstå under vilka förutsättningar mogna företag och branscher kan fortsätta att vara innovativa, hur ny teknik kan komma in och spridas i sektorer där det behövs en hållbar omställning och hur energi- och teknikpolitiska styrmedel bör utformas för att underlätta innovation och omställning. Anna är sedan 1 mars 2018 proprefekt och vice prefekt för forskning vid institutionen.​​

Källa: chalmers.se

Visar 28 publikationer

2019

An agenda for sustainability transitions research: State of the art and future directions

Jonathan Koehler, Frank W. Geels, Florian Kern et al
Environmental Innovation and Societal Transitions. Vol. 31, p. 1-32
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Transformation in a mature industry: the role of business and innovation strategies

Ksenia Onufrey, Anna Bergek
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)
2019

Second wind for exploitation: Pursuing high degrees of product and process innovativeness in mature industries

Ksenia Onufrey, Anna Bergek
Technovation
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

The policymaking process of transformative innovation policy: a systematic review

Carolina Resende Haddad, Valentina Nakic, Anna Bergek et al
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)
2018

Towards a sustainability transition in the maritime shipping sector: the role of market segment characteristics

Anna Bergek, Øyvind Bjørgum, Teis Hansen et al
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)
2017

Improving the European Commission's analytical base for designing instrument mixes in the energy sector: Market failures versus system weaknesses

Staffan Jacobsson, Anna Bergek, Björn Sandén
Energy Research and Social Science. Vol. 33, p. 11-20
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

Exploiting opportunities in solar and wind power diffusion: the business models of private intermediaries

Joakim Aspeteg, Anna Bergek
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)
2017

Motives to adopt renewable electricity technologies: Evidence from Sweden

Anna Bergek, Ingrid Mignon
Energy Policy. Vol. 106, p. 547-559
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Mapping diffusion intermediaries: conceptualization and empirical application to the case of renewable energy technology in Sweden

Anna Bergek, Ingrid Mignon, Johanna Nählinder
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)
2015

Technological innovation systems in contexts: Conceptualizing contextual structures and interaction dynamics

Anna Bergek, M. Hekkert, Staffan Jacobsson et al
Environmental Innovation and Societal Transitions. Vol. 16 (Sept.), p. 51-64
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2015

Self-reinforcing Mechanisms in a Multi-technology Industry: Understanding Sustained Technological Variety in a Context of Path Dependency

Ksenia Onufrey, Anna Bergek
Industry and Innovation. Vol. 22 (6), p. 523-551
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Empiriska mönster och slutsatser för analytiker

Staffan Jacobsson, Anna Bergek, Hans Hellsmark
Teknologiska innovationssystem inom energiområdet. ER 2014:23
Kapitel i bok
2011

Fremmer grönne sertifikater ny teknologi?

Staffan Jacobsson, Anna Bergek
Hanson, J., Kasa, S., Wicken, O. (red): Energirikdommens paradokser. Innovasjon som klimapolitikk og naeringsutvikling, p. 82-102
Kapitel i bok
2011

Innovation system analyses and sustainability transitions:Contributions and suggestions for research

Staffan Jacobsson, Anna Bergek
Environmental Innovation and Societal Transitions. Vol. 1 (2011), p. 41-57
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2010

114. Functionality of innovation systems as a rationale for, and guide to innovation policy

Anna Bergek, Marko Hekkert, Keith Smith et al
R. Smits, S. Kuhlmann & P. Shapira, eds: Innovation policy, theory and practice. An International handbook
Kapitel i bok
2009

EU renewable energy support policy: Faith or facts?

Staffan Jacobsson, Anna Bergek, Dominique Finon et al
Energy Policy. Vol. 37 (6), p. 2143-2146
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2008

Håller Sverige på att missa klimatutmaningens innovationspotential?

Staffan Jacobsson, Anna Bergek, Christian Berggren
Rönnbäck, A. Ur Startblocken, Svensk Innovationskraft II, p. 159-168
Kapitel i bok
2008

Functions in innovation systems: A framework for analysing energy system dynamics and identifying goals for system-building activities by entrepreneurs and policy makers

Anna Bergek, Marko Hekkert, Staffan Jacobsson
Foxon, T., Köhler, J. and Oughton, C. (eds): Innovations for a Low Carbon Economy: Economic, Institutional and Management Approaches, Edward Elgar, Cheltenham, 2008, p. 79-111
Kapitel i bok
2008

Analyzing the functional dynamics of technological innovation systems: A scheme of analysis

Anna Bergek, Staffan Jacobsson, Bo Carlsson et al
Research Policy. Vol. 37 (3), p. 407-429
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2008

'Legitimation' and 'development of positive external economies':two key processes in the formation phase of technological innovation systems

Anna Bergek, Staffan Jacobsson, Björn Sandén
Technology Analysis and Strategic Management. Vol. 20 (5), p. 575-592
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2006

A Framework for Guiding Policy-makers Intervening in Emerging Innovation Systems in 'Catching-Up' Countries

Staffan Jacobsson, Anna Bergek
European Journal of Development Research. Vol. 18 (4), p. 687-707
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2005

Analysing the dynamics and functionality of sectoral innovation systems

Anna Bergek, Staffan Jacobsson, Bo Carlsson et al
Rapport
2005

Analysing the Dynamics and Fucntionality of Sectoral Innovation Systems - a manual

Anna Bergek, Staffan Jacobsson, Bo Carlsson et al
DRUID Tenth Anniversary Summer Conference 2005, Copenhagen Business School, Copenhagen, Denmark, June 27-29, 2005
Paper i proceeding
2004

Transforming the Energy Sector: The Evolution of Technological Systems in Renewable Energy Technology

Staffan Jacobsson, Anna Bergek
Industrial and Corporate Change. Vol. 13 (5), p. 815-849
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2003

The emergence of a growth industry: a comparative analysis of the German, Dutch and Swedish wind turbine industries

Anna Bergek, Staffan Jacobsson
Metcalfe, S. & Cantner, U. (Eds): Change, Transformation and Development. Physica/Springer, Heidelberg, p. 197-228
Kapitel i bok

Spara referenser

Om du har installerat Zotero eller Mendeley på din dator kan du direkt ta ut referenser från de publikationer du ser i listan.

Du laddar ner dessa pluginer här:
Zotero
Mendeley

Visar 7 forskningsprojekt

2019–2020

Elhandelsbolagen och solelens spridning: strategier och kritiska avvägningar

Anna Bergek Miljösystemanalys
Maria Blarr Miljösystemanalys
Energimyndigheten

2018–2022

System innovation for societal challenges: A strategic knowledge platform

Hans Hellsmark Miljösystemanalys
Valentina Nakic Miljösystemanalys
Carolina Resende Haddad Miljösystemanalys
Anna Bergek Miljösystemanalys
VINNOVA

2017–2020

BioEkonomi 2.0 Bättre valorisering av restströmmar (BioEk 2.0)

Anna Bergek Miljösystemanalys
VINNOVA

2017–2019

Interaktioner mellan affärs-, energi- och innovationsstrategier i massa- och pappersindustrin

Anna Bergek Miljösystemanalys
Energimyndigheten

2017–2020

Greening the Fleet – Sustainability Transitions in the Maritime Shipping Sector (Greenfleet)

Anna Bergek Miljösystemanalys
Norges Forskningsråd

2017–2019

Politiska beslutsfattares förmåga att utveckla en hållbar bioekonomi

Anna Bergek Miljösystemanalys
Hans Hellsmark Miljösystemanalys
Formas

2015–2018

Intermediärers roller i omställningen till ett hållbart energisystem

Anna Bergek Miljösystemanalys
Ingrid Johansson Mignon Innovation and R&D Management
Joakim Aspeteg Miljösystemanalys
Energimyndigheten

Det kan finnas fler projekt där Anna Bergek medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.