Analysing the dynamics and functionality of sectoral innovation systems
Rapport, 2005

Report to the Swedish Governmental Agency for Innovation Systems

Författare

Staffan Jacobsson

Chalmers, Energi och miljö, Environmental Systems Analysis

Bo Carlsson

Sven Lindmark

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Innovation and R&D Management

Annika Rickne

Ämneskategorier

Ekonomi och näringsliv

Mer information

Skapat

2017-10-07