Staffan Jacobsson

Professor emeritus vid Environmental Systems Analysis

Staffan Jacobsson arbetar med energi- samt forskningspolitiska frågeställningar. Inom det förra området studeras hur ny energiteknik växer fram samt ger upphov till nya industrier. Internationellt jämförande studier görs ofta. Inom det senare området fokuseras hur akademisk forskning nyttiggörs, med särskild betoning mot energi- och nanoteknik. Det yttersta syftet med forskningen är att bidra till förbättrad energi- och forskningspolitik. Staffan Jacobsson arbetar även med att vidareutveckla innovationssystemansatsen så att den kan bli till större nytta för statligt beslutsfattande.

Källa: chalmers.se
Image of Staffan Jacobsson

Visar 90 publikationer

2021

Technological discontinuities and the climate transition in Europe: The role of policy in two traditions of economic thinking

Staffan Jacobsson, Björn Sandén
The European Union and the Technology Shift, p. 57-83
Kapitel i bok
2018

Assessing the performance of energy innovation systems: Towards an established set of indicators

I. Miremadi, Y. Saboohi, Staffan Jacobsson
Energy Research and Social Science. Vol. 40, p. 159-176
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

Improving the European Commission's analytical base for designing instrument mixes in the energy sector: Market failures versus system weaknesses

Staffan Jacobsson, Anna Bergek, Björn Sandén
Energy Research and Social Science. Vol. 33, p. 11-20
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

The politics and economics of constructing, contesting and restricting socio-political space for renewables - The German Renewable Energy Act

V. Lauber, Staffan Jacobsson
Environmental Innovation and Societal Transitions. Vol. 18, p. 147-163
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

The politics of innovation spaces for low-carbon energy: Introduction to the special issue

R. Raven, F. Kern, A. Smith et al
Environmental Innovation and Societal Transitions. Vol. 18, p. 101-110
Övrig text i vetenskaplig tidskrift
2015

Lessons from Germany’s ”Energiewende”

Staffan Jacobsson, Volkmar Lauber
Fagerberg, J., Laestadius, S. and Martin, B., (2015) (eds): The Triple Challenge: Europe a New Age, Oxford University Press
Kapitel i bok
2015

The politics of protective space and low-carbon energy innovation: Introduction to a special issue

Staffan Jacobsson, Rob Raven, Florian Kern et al
Environmental Innovation and Societal Transitions
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2015

Inget siffertrixande om tysk energiomställning

Staffan Jacobsson, Volkmar Lauber
Dagens Samhälle. Vol. 2015 (3 december)
Artikel i övrig tidskrift
2015

Technological innovation systems in contexts: Conceptualizing contextual structures and interaction dynamics

Anna Bergek, M. Hekkert, Staffan Jacobsson et al
Environmental Innovation and Societal Transitions. Vol. 16, p. 51-64
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2015

16. Är den tyska energiomställningen misslyckad?

Staffan Jacobsson, Volkmar Lauber
Dagens Samhälle, 6.11 2015 (web version)
Artikel i övrig tidskrift
2015

The technological innovation systems framework: Response to six criticisms

J. Markard, M. Hekkert, Staffan Jacobsson
Environmental Innovation and Societal Transitions. Vol. 16 (Sept.), p. 76-86
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Havsbaserad vindkraft

Staffan Jacobsson, Fredrik Dolff
Teknologiska innovationssystem inom energiområdet. ER 2014:23.
Kapitel i bok
2014

Empiriska mönster och slutsatser för analytiker

Staffan Jacobsson, Anna Bergek, Hans Hellsmark
Teknologiska innovationssystem inom energiområdet. ER 2014:23
Kapitel i bok
2014

On the German and EU cost discourse - Is a large-scale renewable power supply ”unaffordable”?

Staffan Jacobsson, Volkmar Lauber
Systems Perspectives on Renewable Power 2014, p. 149-159
Kapitel i bok
2014

Conceptual confusion - an analysis of the meaning of concepts in technological innovation systems and sociological functionalism

Staffan Jacobsson, Thomas Jacobsson
Technology Analysis and Strategic Management. Vol. 26 (7), p. 811-823
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

The many ways of academic researchers - how science is made useful at a University of Technology

Staffan Jacobsson, Eugenia Perez Vico, Hans Hellsmark
Science and Public Policy. Vol. 41 (5), p. 641-657
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Towards a strategy for offshore wind power in Sweden

Staffan Jacobsson, Kersti Karltorp, Fredrik Dolff
Systems Perspectives on Renewable Power 2014, p. 160-171
Kapitel i bok
2014

Behov av investeringar och kompetens - exemplet havsbaserad vind

Kersti Karltorp, Staffan Jacobsson, Björn Sandén
Perspektiv på förnybar el 2014, p. 31-32
Kapitel i bok
2014

The need for financial and human resources - the case of offshore wind power

Kersti Karltorp, Staffan Jacobsson, Björn Sandén
Systems Perspectives on Renewable Power 2014, p. 172-181
Kapitel i bok
2014

Politiska åtgärder för framtidens förnybara drivmedel

Hans Hellsmark, Staffan Jacobsson
Perspektiv på förädling av bioråvara 2014, p. 28-29
Kapitel i bok
2014

Teknikpolitiska lärdomar

Staffan Jacobsson, Björn Sandén
Teknologiska innovationssystem inom energiområdet. ER 2014:23.
Kapitel i bok
2013

Diversity Creation and Technological Systems: A Technology Policy Perspective

Bo Carlsson, Staffan Jacobsson
Systems of Innovation: Technologies, Institutions and Organizations, p. 266-294
Kapitel i bok
2013

Technological Discontinuities and Incumbents’ Performance: An Analytical Framework

Ellinor Ehrnberg, Staffan Jacobsson
Systems of Innovation: Technologies, Institutions and Organizations, p. 318-341
Kapitel i bok
2013

Suiomen vienti kasvunn merituulivomalla

Staffan Jacobsson, Esa Holttinen, Per Stenius
Turun Sanomat (21.2 2013), p. 22-
Artikel i övrig tidskrift
2013

Merituulivorma on mahdollisuus

Staffan Jacobsson, Per Stenius, Esa Holttinen
Kaleva (12.2 2013)
Artikel i övrig tidskrift
2013

Bredda synen på nyttiggörande!

Eugenia Perez Vico, Staffan Jacobsson, Merle Jacob et al
Forskning. Vol. 3, p. 12-
Artikel i övrig tidskrift
2013

Bidrag till en handlingsplan för havsbaserad vindkraft i Sverige

Staffan Jacobsson, Kersti Karltorp, Fredrik Dolff
Rapport
2013

Systems Transformation: Technological and Institutional Change: INTRODUCTION

Staffan Jacobsson
Systems of Innovation: Technologies, Institutions and Organizations, p. 295-297
Kapitel i bok
2013

Potentialen finnas i vind-och biokraft

Staffan Jacobsson, Matthias Rapp, Ola Carlson et al
Ny Teknik (14.8. 2013)
Artikel i övrig tidskrift
2013

Mechanisms blocking the dynamics of the European offshore wind energy innovation system - Challenges for policy intervention

Staffan Jacobsson, Kersti Karltorp
Energy Policy. Vol. 63, p. 1182-1195
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

Is the commercialization of European academic R&D weak? - A critical assessment of a dominant belief and associated policy responses

Staffan Jacobsson, A. Lindholm-Dahlstrand, L. Elg
Research Policy. Vol. 42 (4), p. 874-885
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2012

Itämerella on vahva asema merituulivoimassa

Staffan Jacobsson, Esa Holttinen, Per Stenius
Kauppalehti (20.12 2012)
Artikel i övrig tidskrift
2012

Policy challenges in realising biomass gasification in the European Union

Hans Hellsmark, Staffan Jacobsson
Systems Perspectives on Biorefineries 2012, p. 89-100
Kapitel i bok
2012

Formation of competences to realize the potential of offshore wind power in the European Union

Staffan Jacobsson, Kersti Karltorp
Energy Policy. Vol. 44, p. 374-384
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2012

The emerging funding gap for the European Energy Sector - Will the financial sector deliver?

Staffan Jacobsson, Robin Jacobsson
Environmental Innovation and Societal Transitions. Vol. 2012 (5), p. 49-59
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2012

Det räcker inte att forska om energi

Staffan Jacobsson, Ola Carlson, Johnn Andersson et al
Ny Teknik (10 December)
Artikel i övrig tidskrift
2012

Realising the potential of gasified biomass in the European Union-Policy challenges in moving from demonstration plants to a larger scale diffusion

Hans Hellsmark, Staffan Jacobsson
Energy Policy. Vol. 41, p. 507-518
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2012

Mer fakta i forskningspolitiken tack

Staffan Jacobsson, Åsa Lindholm Dahlstrand, Jacob Merle et al
Ny Teknik, 6.4. 2012
Artikel i övrig tidskrift
2012

Identifying, explaining and improving the effects of academic R&D: The case of nanotechnology in Sweden

Staffan Jacobsson, Eugenia Perez Vico
Science and Public Policy. Vol. 39 (4), p. 513-529
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2011

The Dynamics of Sustainable Innovation Journeys

Frank Geels, Hekkert Marko, Staffan Jacobsson
Samlingsverk (redaktörskap)
2011

Fremmer grönne sertifikater ny teknologi?

Staffan Jacobsson, Anna Bergek
Hanson, J., Kasa, S., Wicken, O. (red): Energirikdommens paradokser. Innovasjon som klimapolitikk og naeringsutvikling, p. 82-102
Kapitel i bok
2011

Systembygging for ny energi

Staffan Jacobsson
Hanson, J., Kasa, S. Wicken, O., (red): Energirikdommens paradokser. Innovasjon som klimapolitik og naeringsutvikling, p. 45-56
Kapitel i bok
2011

Innovation system analyses and sustainability transitions:Contributions and suggestions for research

Staffan Jacobsson, Anna Bergek
Environmental Innovation and Societal Transitions. Vol. 1 (2011), p. 41-57
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2010

Functionality of innovation systems as a rationale for and guide to innovation policy

A. Bergek, Staffan Jacobsson, M. Hekkert et al
The Theory and Practice of Innovation Policy: An International Research Handbook, p. 115-144
Kapitel i bok
2010

Towards a systemic framework for capturing and explaining the effects of academic R&D

Staffan Jacobsson, Eugenia Perez Vico
Technology Analysis and Strategic Management. Vol. 22 (7), p. 765 - 787
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2010

Is the commercialisation of academic R&D really weak?

Staffan Jacobsson, Åsa Lindholm-Dahlstrand, Lennart Elg
Paper presented to The 2010 ERSA (The European Regional Science Association) Congress, Jönköping, August 19-23.
Övrigt konferensbidrag
2010

Are tradable green certificates a cost-efficient policy driving technical change or a rent-generating machine? Lessons from Sweden 2003-2008

A. Bergek, Staffan Jacobsson
Energy Policy. Vol. 38 (3), p. 1255-1271
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2010

Reflections on the co-evolution of innovation theory, policy and practice: The Emergence of the Swedish Agency for Innovation Systems

Bo Carlsson, Lennart Elg, Staffan Jacobsson
The Theory and Practice of Innovation Policy: An International Research Handbook, p. 45-166
Kapitel i bok
2010

114. Functionality of innovation systems as a rationale for, and guide to innovation policy

Anna Bergek, Marko Hekkert, Keith Smith et al
R. Smits, S. Kuhlmann & P. Shapira, eds: Innovation policy, theory and practice. An International handbook
Kapitel i bok
2009

EU renewable energy support policy: Faith or facts?

Staffan Jacobsson, Anna Bergek, Dominique Finon et al
Energy Policy. Vol. 37 (6), p. 2143-2146
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2009

Opportunities for and limits to Academics as System Builders - The case of realizing the potential of gasified biomass in Austria

Hans Hellsmark, Staffan Jacobsson
Energy Policy. Vol. 37 (12), p. 5597-5611
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2008

Assessment of the impact of a market formation programme on the Swedish PV innovation system

Björn Sandén, Staffan Jacobsson, Linus Palmblad et al
DIME International Conference “Innovation, sustainability and policy” 11-13 September, Bordeaux.
Övrigt konferensbidrag
2008

Håller Sverige på att missa klimatutmaningens innovationspotential?

Staffan Jacobsson, Anna Bergek, Christian Berggren
Rönnbäck, A. Ur Startblocken, Svensk Innovationskraft II, p. 159-168
Kapitel i bok
2008

Vem styr forskningen på de tekniska högskolorna

Staffan Jacobsson, Anders Granberg
Forska Lagom och vara världsbäst, p. 33-50
Kapitel i bok
2008

The dynamics of sustainable innovation journeys

Frank Geels, Marko Hekkert, Staffan Jacobsson
Technology Analysis and Strategic Management. Vol. 20 (5), p. 521-536
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2008

'Legitimation' and 'development of positive external economies':two key processes in the formation phase of technological innovation systems

Anna Bergek, Staffan Jacobsson, Björn Sandén
Technology Analysis and Strategic Management. Vol. 20 (5), p. 575-592
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2008

Analyzing the functional dynamics of technological innovation systems: A scheme of analysis

Anna Bergek, Staffan Jacobsson, Bo Carlsson et al
Research Policy. Vol. 37 (3), p. 407-429
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2008

Functions in innovation systems: A framework for analysing energy system dynamics and identifying goals for system-building activities by entrepreneurs and policy makers

Anna Bergek, Marko Hekkert, Staffan Jacobsson
Foxon, T., Köhler, J. and Oughton, C. (eds): Innovations for a Low Carbon Economy: Economic, Institutional and Management Approaches, Edward Elgar, Cheltenham, 2008, p. 79-111
Kapitel i bok
2008

The emergence and troubled growth of a 'biopower' innovation system in Sweden

Staffan Jacobsson
Energy Policy. Vol. 36, p. 1491-1508
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2007

An Innovation System Approach in integrated product policy making: what is the added value?

Staffan Jacobsson, Erika Budh, Eva Ahlner
Sustainable Innovation 07, p. 4-9
Paper i proceeding
2007

En myt att Sverige minskat utsläppen av växthusgaser

Staffan Jacobsson, Christian Berggren, Staffan Laestadius
Dagens Nyheter Debatt. Vol. 17.2.2007
Artikel i övrig tidskrift
2007

Inför EU-tull på koldioxid

Staffan Jacobsson, Christian Berggren, Staffan Laestadius
Svenska Dagbladet Brännpunkt. Vol. 10.4.2007
Artikel i övrig tidskrift
2006

Myth or Reality - a scrutiny of dominant beliefs in the Swedish science policy debate

Staffan Jacobsson, Anders Granberg
Science and Public Policy. Vol. 33 (5)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2006

The politics and policy of energy system transformation - explaining the German diffusion of renewable energy technology

Staffan Jacobsson, Volkmar Lauber
Energy Policy. Vol. 34 (3), p. 256-276
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2006

Sveriges akademiska forskning som förebild?

Staffan Jacobsson, Anders Granberg, Annika Rickne
Entré - Forskning om entreprenörskap och småföretag. Vol. 2
Artikel i övrig tidskrift
2006

A Framework for Guiding Policy-makers Intervening in Emerging Innovation Systems in 'Catching-Up' Countries

Staffan Jacobsson, Anna Bergek
European Journal of Development Research. Vol. 18 (4), p. 687-707
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2006

Myter och verkligheten i den forskningspolitiska debatten

Staffan Jacobsson, Anders Granberg
Tvärsnitt. Vol. 4, p. 12-15
Artikel i övrig tidskrift
2005

Att befrämja solcellstekniken i Sverige: Varför, hur och hur mycket?

Staffan Jacobsson, Björn Sandén
Rapport
2005

Analysing the dynamics and functionality of sectoral innovation systems

Anna Bergek, Staffan Jacobsson, Bo Carlsson et al
Rapport
2005

Analysing the Dynamics and Fucntionality of Sectoral Innovation Systems - a manual

Anna Bergek, Staffan Jacobsson, Bo Carlsson et al
DRUID Tenth Anniversary Summer Conference 2005, Copenhagen Business School, Copenhagen, Denmark, June 27-29, 2005
Paper i proceeding
2005

Germany: From a Modest Feed-in Law to a Framework for Transition

Staffan Jacobsson, Volkmar Lauber
Lauber (ed): Switching to Renewable Power: A Framework for the 21st Century, Earthscan, London, p. 122-158
Kapitel i bok
2004

Transforming the Energy System--the Evolution of the German Technological System for Solar Cells

Staffan Jacobsson, Björn Sandén, Lennart Bångens
Technology Analysis & Strategic Management. Vol. 16 (1), p. 3-9
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2004

Transforming the Energy Sector: The Evolution of Technological Systems in Renewable Energy Technology

Staffan Jacobsson, Anna Bergek
Industrial and Corporate Change. Vol. 13 (5), p. 815-849
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2004

How large is the Swedish 'academic' sector really?

Staffan Jacobsson, Annika Rickne
Research Policy. Vol. 33 (9), p. 1355-1372
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2003

Höj ambitionen för solcellerna

Björn Sandén, Staffan Jacobsson
Dagens Industri (23 November)
Artikel i övrig tidskrift
2003

The emergence of a growth industry: a comparative analysis of the German, Dutch and Swedish wind turbine industries

Anna Bergek, Staffan Jacobsson
Metcalfe, S. & Cantner, U. (Eds): Change, Transformation and Development. Physica/Springer, Heidelberg, p. 197-228
Kapitel i bok
2002

Innovation Systems: Analytical and Methodological Issues

B. Carlsson, Staffan Jacobsson, Magnus Holmén et al
Research Policy. Vol. 31 (2), p. 233-245
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2001

Inducement and Blocking Mechanisms in the Development of a New Industry: The Case of Renewable Energy Technology in Sweden

Anna M. Johnson, Staffan Jacobsson
Coombs, R., Green, K., Walsh, V. & Richards, A. (Eds): Technology and the Market: Demand, Users and Innovation. Edward Elgar. Cheltenham and Northhampton
Kapitel i bok
2000

Monitoring and assessing technology choice: the case of solar cells

Björn A. Andersson, Staffan Jacobsson
Energy Policy. Vol. 28, p. 1037-1049
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2000

The Diffusion of Renewable Energy Technology: An Analytical Framework and Key Issues for Research

Staffan Jacobsson, Anna M. Johnson
Energy Policy. Vol. 28 (9), p. 625-640
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1999

New Technology-based Firms in Sweden - A Study of their Direct Impact on Industrial Renewal

Annika Rickne, Staffan Jacobsson
Economics of Innovation and New Technology,. Vol. Vol.8, p. pp.197-223
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1999

Changing the Regional System of Innovation

B. Dalum, Magnus Holmén, M. Praest et al
The Economic Challenge for Europe: Adapting to Innovation-Based Growth
Kapitel i bok
1998

Some Aspects of An Analytical Framework for Studying the Diffusion of Organizational Innovations

Sverker Alänge, Staffan Jacobsson, Annika Steiber
Technology Analysis and Strategic Management. Vol. 10 (1), p. 3-21
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1997

Regional Industrial Renewal: Technological Specialization and Employment in Swedish New Technology Based Firms

Rögnvaldur J. Saemundsson, Annika Rickne, Åsa Lindholm Dahlstrand et al
Rapport
1996

From job-less growth to growth-with-less-jobs: Employment and equity impact of technical and organisational change

Sverker Alänge, Staffan Jacobsson, Per Lindberg
Science and Public Policy. Vol. 23 (1), p. 27-38
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1994

Evaluation of Industrial Policy: The Case of the Swedish Textile and Clothing Industry

Sverker Alänge, Staffan Jacobsson
Small Business Economics. Vol. 6 (6), p. 465-475
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Ladda ner publikationslistor

Du kan ladda ner denna lista till din dator.

Filtrera och ladda ner publikationslista

Som inloggad användare hittar du ytterligare funktioner i MyResearch.

Du kan även exportera direkt till Zotero eller Mendeley genom webbläsarplugins. Dessa hittar du här:

Zotero Connector
Mendeley Web Importer

Tjänsten SwePub erbjuder uttag av Researchs listor i andra format, till exempel kan du få uttag av publikationer enligt Harvard och Oxford i .RIS, BibTex och RefWorks-format.

Det finns inga projekt att visa.
Det kan finnas fler projekt där Staffan Jacobsson medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.