EU renewable energy support policy: Faith or facts?
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2009

Evidence

Tradable green certificates

EU Policy

Författare

Staffan Jacobsson

Chalmers, Energi och miljö, Environmental Systems Analysis

Dominique Finon

Volkmar Lauber

Catherine Mitchell

David Toke

Aviel Verbruggen

Energy Policy

0301-4215 (ISSN)

Vol. 37 6 2143-2146

Ämneskategorier

Övrig annan samhällsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07