EU renewable energy support policy: Faith or facts?
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2009

Evidence

Tradable green certificates

EU Policy

Författare

Staffan Jacobsson

Chalmers, Energi och miljö, Miljösystemanalys

Dominique Finon

Volkmar Lauber

Catherine Mitchell

David Toke

Aviel Verbruggen

Energy Policy

0301-4215 (ISSN)

Vol. 37 6 2143-2146

Ämneskategorier

Övrig annan samhällsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07