114. Functionality of innovation systems as a rationale for, and guide to innovation policy
Kapitel i bok, 2010

Författare

Marko Hekkert

Keith Smith

Staffan Jacobsson

Chalmers, Energi och miljö, Environmental Systems Analysis

R. Smits, S. Kuhlmann & P. Shapira, eds: Innovation policy, theory and practice. An International handbook

Ämneskategorier

Övrig annan samhällsvetenskap

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13