114. Functionality of innovation systems as a rationale for, and guide to innovation policy
Kapitel i bok, 2010

Författare

Marko Hekkert

Keith Smith

Staffan Jacobsson

Chalmers, Energi och miljö, Miljösystemanalys

Ämneskategorier

Övrig annan samhällsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06