The politics of protective space and low-carbon energy innovation: Introduction to a special issue
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2015

Författare

Staffan Jacobsson

Chalmers, Energi och miljö, Miljösystemanalys

Rob Raven

Florian Kern

Adrian Smith

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Energi

Ämneskategorier

Ekonomi och näringsliv

Statsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07