The politics of protective space and low-carbon energy innovation: Introduction to a special issue
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2015

Författare

Staffan Jacobsson

Chalmers, Energi och miljö, Miljösystemanalys

Rob Raven

Florian Kern

Adrian Smith

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Energi

Ämneskategorier

Ekonomi och näringsliv

Statsvetenskap