Inför EU-tull på koldioxid
Artikel i övriga tidskrifter, 2007

EU

koldioxidtull

Författare

Staffan Jacobsson

Chalmers, Energi och miljö, Miljösystemanalys

Christian Berggren

Staffan Laestadius

Svenska Dagbladet Brännpunkt

Vol. 10.4.2007

Ämneskategorier

Övrig annan samhällsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06