Lessons from Germany’s ”Energiewende”
Kapitel i bok, 2015

Germany

EEG

Politics

Renewables

Författare

Staffan Jacobsson

Chalmers, Energi och miljö, Miljösystemanalys

Volkmar Lauber

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Energi

Ämneskategorier

Ekonomi och näringsliv

Statsvetenskap