The Dynamics of Sustainable Innovation Journeys
Samlingsverk (redaktörskap), 2011

sustainable development

innovation journeys

Sociotechnical systems

Redaktör

Frank Geels

Hekkert Marko

Staffan Jacobsson

Chalmers, Energi och miljö, Environmental Systems Analysis

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Energi

Ämneskategorier

Övrig annan samhällsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07