16. Är den tyska energiomställningen misslyckad?
Artikel i övriga tidskrifter, 2015

Industrialisering

Energiomställning

Teknisk utveckling

Tyskland

Författare

Staffan Jacobsson

Chalmers, Energi och miljö, Miljösystemanalys

Volkmar Lauber

Dagens Samhälle, 6.11 2015 (web version)

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Energi

Ämneskategorier

Ekonomi och näringsliv

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13