Det räcker inte att forska om energi
Artikel i övriga tidskrifter, 2012

Författare

Staffan Jacobsson

Chalmers, Energi och miljö, Miljösystemanalys

Ola Carlson

Chalmers, Energi och miljö, Elkraftteknik

Johnn Andersson

Chalmers, Sjöfart och marin teknik

Göran Dalén

Charlotte Bergqvist

Ny Teknik

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Energi

Ämneskategorier

Övrig annan samhällsvetenskap