Det räcker inte att forska om energi
Artikel i övrig tidskrift, 2012

Författare

Staffan Jacobsson

Chalmers, Energi och miljö, Environmental Systems Analysis

Ola Carlson

Chalmers, Energi och miljö, Elkraftteknik

Johnn Andersson

Chalmers, Sjöfart och marin teknik

Göran Dalén

Charlotte Bergqvist

Ny Teknik

10 December

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Energi

Ämneskategorier

Övrig annan samhällsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07