Mer fakta i forskningspolitiken tack
Artikel i övriga tidskrifter, 2012

forskningspolitik

nyttiggörande

Författare

Staffan Jacobsson

Chalmers, Energi och miljö, Miljösystemanalys

Åsa Lindholm Dahlstrand

Jacob Merle

Eugenia Perez Vico

Chalmers, Energi och miljö, Miljösystemanalys

Ny Teknik, 6.4. 2012

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Ämneskategorier

Annan samhällsvetenskap

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13