Reflections on the co-evolution of innovation theory, policy and practice: The Emergence of the Swedish Agency for Innovation Systems
Kapitel i bok, 2010

Författare

Bo Carlsson

Case Western Reserve University

Lennart Elg

VINNOVA

Staffan Jacobsson

Chalmers, Energi och miljö, Environmental Systems Analysis

The Theory and Practice of Innovation Policy: An International Research Handbook

45-166
978-184542848-8 (ISBN)

Ämneskategorier

Övrig annan samhällsvetenskap

DOI

10.4337/9781849804424.00014

ISBN

978-184542848-8

Mer information

Senast uppdaterat

2018-06-08