Inducement and Blocking Mechanisms in the Development of a New Industry: The Case of Renewable Energy Technology in Sweden
Kapitel i bok, 2001

Författare

Anna M. Johnson

Chalmers, Institutionen för industriell dynamik

Staffan Jacobsson

Chalmers, Institutionen för industriell dynamik

Coombs, R., Green, K., Walsh, V. & Richards, A. (Eds): Technology and the Market: Demand, Users and Innovation. Edward Elgar. Cheltenham and Northhampton

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Energi

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13