Inducement and Blocking Mechanisms in the Development of a New Industry: The Case of Renewable Energy Technology in Sweden
Kapitel i bok, 2001

Författare

Anna M. Johnson

Chalmers, Institutionen för industriell dynamik

Staffan Jacobsson

Chalmers, Institutionen för industriell dynamik

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Energi

Mer information

Skapat

2017-10-07