Systembygging for ny energi
Kapitel i bok, 2011

Författare

Staffan Jacobsson

Chalmers, Energi och miljö, Environmental Systems Analysis

Hanson, J., Kasa, S. Wicken, O., (red): Energirikdommens paradokser. Innovasjon som klimapolitik og naeringsutvikling

45-56

Styrkeområden

Energi

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Ämneskategorier

Övrig annan samhällsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07