Fremmer grönne sertifikater ny teknologi?
Kapitel i bok, 2011

Författare

Staffan Jacobsson

Chalmers, Energi och miljö, Environmental Systems Analysis

Hanson, J., Kasa, S., Wicken, O. (red): Energirikdommens paradokser. Innovasjon som klimapolitikk og naeringsutvikling

82-102

Styrkeområden

Energi

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Ämneskategorier

Övrig annan samhällsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07