Behov av investeringar och kompetens - exemplet havsbaserad vind
Kapitel i bok, 2014

Författare

Kersti Karltorp

Chalmers, Energi och miljö, Miljösystemanalys

Staffan Jacobsson

Chalmers, Energi och miljö, Miljösystemanalys

Björn Sandén

Chalmers, Energi och miljö, Miljösystemanalys

Perspektiv på förnybar el 2014

31-32

Ämneskategorier

Energiteknik

Styrkeområden

Energi

ISBN

978-91-980974-3-6

Mer information

Skapat

2017-10-07