Behov av investeringar och kompetens - exemplet havsbaserad vind
Kapitel i bok, 2014

Författare

Kersti Karltorp

Chalmers, Energi och miljö, Environmental Systems Analysis

Staffan Jacobsson

Chalmers, Energi och miljö, Environmental Systems Analysis

Björn Sandén

Chalmers, Energi och miljö, Environmental Systems Analysis

Perspektiv på förnybar el 2014

31-32
978-91-980974-3-6 (ISBN)

Ämneskategorier

Energiteknik

Styrkeområden

Energi

ISBN

978-91-980974-3-6

Mer information

Skapat

2017-10-07