Formation and growth of sectoral innovation systems - 'functional' analysis as a tool for policy makers in identifying policy issues
Rapport, 2005

Policy

functions

development

Författare

Staffan Jacobsson

Chalmers, Energi och miljö, Environmental Systems Analysis

Ämneskategorier

Övrig annan samhällsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07