Formation and growth of sectoral innovation systems - 'functional' analysis as a tool for policy makers in identifying policy issues
Rapport, 2005

Policy

functions

development

Författare

Staffan Jacobsson

Chalmers, Energi och miljö, Miljösystemanalys

Ämneskategorier

Övrig annan samhällsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07