Bredda synen på nyttiggörande!
Artikel i övriga tidskrifter, 2013

Författare

Eugenia Perez Vico

Chalmers, Energi och miljö, Miljösystemanalys

Staffan Jacobsson

Chalmers, Energi och miljö, Miljösystemanalys

Merle Jacob

Forskning

Vol. 3 12-

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (2010-2017)

Energi

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Ämneskategorier

Annan samhällsvetenskap

Övrig annan samhällsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07