Bredda synen på nyttiggörande!
Artikel i övrig tidskrift, 2013

Författare

Eugenia Perez Vico

Chalmers, Energi och miljö, Environmental Systems Analysis

Staffan Jacobsson

Chalmers, Energi och miljö, Environmental Systems Analysis

Merle Jacob

Forskning

Vol. 3 12-

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (SO 2010-2017, EI 2018-)

Energi

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Ämneskategorier

Annan samhällsvetenskap

Övrig annan samhällsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07