Hans Hellsmark

Senior forskare vid Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Miljösystemanalys

Hans Hellsmark är anställd som senior specialist vid Chalmers och koordinator för Chalmers Initiative for Innovation and Sustainability Transitions. Han är också en av profilledarna för profilområdet Vägval i energiomställningen inom Styrkeområde Energi samt Chalmers samordnare för det svenska kunskapscentret för förnybara transportbränslen - f3. Som samordnare arbetar han med representanter från akademin, industrin och politiken som vill arbeta för en hållbar omställning, genom att erbjuda kunskapsstöd och skrädda sy olika typer av aktiviteter.I sin forskning ligger fokus på forsknings- och innovationspolitik för transformativ förändring. Han är särskilt intresserad av de socioekonomiska fördelarna med statliga investeringar i forskningsinfrastruktur, samspelet mellan politik, industri, forskningsinstitut och universitet för att skapa och underlätta transitionsprocesser.

Källa: chalmers.se

Visar 23 publikationer

2019

Technological development for sustainability: The role of network management in the innovation policy mix

Patrik Söderholm, Hans Hellsmark, J. Frishammar et al
Technological Forecasting and Social Change. Vol. 138, p. 309-323
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

The policymaking process of transformative innovation policy: a systematic review

Carolina Resende Haddad, Valentina Nakic, Anna Bergek et al
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)
2018

Innovation in the bioeconomy–dynamics of biorefinery innovation networks

Fredric Bauer, Teis Hansen, Hans Hellsmark
Technology Analysis and Strategic Management. Vol. 30 (8), p. 935-947
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Shaping factors in the emergence of technological innovations: The case of tidal kite technology

Johnn Andersson, Hans Hellsmark, Björn Sandén
Technological Forecasting and Social Change. Vol. 132, p. 191-298
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Crossing the biorefinery valley of death? Actor roles and networks in overcoming barriers to a sustainability transition

J. Mossberg, Patrik Söderholm, Hans Hellsmark et al
Environmental Innovation and Societal Transitions. Vol. 27, p. 83-101
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

The limits of academic entrepreneurship: Conflicting expectations about commercialization and innovation in China's nascent sector for advanced bio-energy technologies

Jorrit Gosens, Hans Hellsmark, Tomas Kåberger et al
Energy Research and Social Science. Vol. 37, p. 1-11
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

Innovation policies for advanced biorefinery development: key considerations and lessons from Sweden

Hans Hellsmark, Patrik Söderholm
Biofuels, Bioproducts and Biorefining. Vol. 11 (1), p. 28-40
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Innovation system strengths and weaknesses in progressing sustainable technology: The case of Swedish biorefinery development

Hans Hellsmark, J. Mossberg, Patrik Söderholm et al
Journal of Cleaner Production. Vol. 131 (10), p. 702-715
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

The role of pilot and demonstration plants in technology development and innovation policy

Hans Hellsmark, J. Frishammar, Patrik Söderholm et al
Research Policy. Vol. 45 (9), p. 1743-1761
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2015

Enacting knowledge exchange: a context dependent and ‘role-based’ typology for capturing utility from university research

Eugenia Perez Vico, Hans Hellsmark, M. Jacob
Prometheus. Vol. 33 (1), p. 3-20
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Empiriska mönster och slutsatser för analytiker

Staffan Jacobsson, Anna Bergek, Hans Hellsmark
Teknologiska innovationssystem inom energiområdet. ER 2014:23
Kapitel i bok
2014

Politiska åtgärder för framtidens förnybara drivmedel

Hans Hellsmark, Staffan Jacobsson
Perspektiv på förädling av bioråvara 2014, p. 28-29
Kapitel i bok
2014

The many ways of academic researchers - how science is made useful at a University of Technology

Staffan Jacobsson, Eugenia Perez Vico, Hans Hellsmark
Science and Public Policy. Vol. 41 (5), p. 641-657
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

Bredda synen på nyttiggörande!

Eugenia Perez Vico, Staffan Jacobsson, Merle Jacob et al
Forskning. Vol. 3, p. 12-
Artikel i övriga tidskrifter
2012

Policy challenges in realising biomass gasification in the European Union

Hans Hellsmark, Staffan Jacobsson
Systems Perspectives on Biorefineries 2012, p. 89-100
Kapitel i bok
2012

Realising the potential of gasified biomass in the European Union-Policy challenges in moving from demonstration plants to larger scale diffusion

Staffan Jacobsson, Hans Hellsmark
Energy Policy. Vol. 41, p. 507-518
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2009

Opportunities for and limits to Academics as System Builders - The case of realizing the potential of gasified biomass in Austria

Hans Hellsmark, Staffan Jacobsson
Energy Policy. Vol. 37 (12), p. 5597-5611
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2003

Entrepreneurial transformations in the Swedish University system: the case of Chalmers University of Technology

M. Jacob, Mats Lundqvist, Hans Hellsmark
Research Policy. Vol. 32, p. 1555-1568
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2002

Climate Change Mitigation and the Role of Business

Rolf Wolff, Olof Zaring, Hans Hellsmark
Rapport
2002

Perspectives on Sustainable Repositioning

Olof Zaring, Eva Terrvik, Hans Hellsmark
EGOS
Paper i proceeding

Spara referenser

Om du har installerat Zotero eller Mendeley på din dator kan du direkt ta ut referenser från de publikationer du ser i listan.

Du laddar ner dessa pluginer här:
Zotero
Mendeley

Visar 9 forskningsprojekt

2018–2020

New Nordic Ways to Green Growth (NOWAGG)

Hans Hellsmark Miljösystemanalys
NordForsk

2018–2022

System innovation for societal challenges: A strategic knowledge platform

Hans Hellsmark Miljösystemanalys
Valentina Nakic Miljösystemanalys
Carolina Resende Haddad Miljösystemanalys
Anna Bergek Miljösystemanalys
VINNOVA

2017–2019

Politiska beslutsfattares förmåga att utveckla en hållbar bioekonomi

Anna Bergek Miljösystemanalys
Hans Hellsmark Miljösystemanalys
Formas

2016–2017

Ett innovationspolitiskt ramverk och styrmedelsalternativ för utvecklingen av bioraffinaderier

Julia Hansson Fysisk resursteori
Hans Hellsmark Miljösystemanalys
f3 – Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel
Energimyndigheten

2016–2016

Att möjliggöra en övergång till bioekonomi: dynamik i innovationssystem och policy

Hans Hellsmark Miljösystemanalys
Energimyndigheten

2015–2018

Nationella utmaningar för industrialisering av energiteknik i globala innovationssystem

Björn Sandén Miljösystemanalys
Johnn Andersson Miljösystemanalys
Mats Lundqvist Entrepreneurship and Strategy
Hans Hellsmark Miljösystemanalys
Energimyndigheten

2014–2018

Förverkligandet av den biobaserade ekonomin : pilot- och demonstrationsanlaggningar i innovationspolitiken

Hans Hellsmark Miljösystemanalys
Johanna Mossberg Unknown organization
Patrik Söderholm Unknown organization
J. Frishammar Unknown organization
Formas

Det kan finnas fler projekt där Hans Hellsmark medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.