Renewable Energy Development in the Presence of Policy Change and Technological Variety: The Case of the Emerging Swedish Biofuel Industry
Övrigt konferensbidrag, 2021

Författare

Barbara Hedeler

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Environmental Systems Analysis

Hans Hellsmark

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Environmental Systems Analysis

Patrik Söderholm

Luleå tekniska universitet

Joint Sessions of the European Consortium for Political Research (ECPR)

Joint Sessions of the European Consortium for Political Research (ECPR)
Online, ,

Förverkligandet av framtidens bioekonomi: innovationspolitiska styrmedel och dess effekter

Energimyndigheten (Dnr2019-006860), 2020-01-01 -- 2022-12-31.

Ämneskategorier

Statsvetenskap

Mer information

Senast uppdaterat

2022-05-05