System innovation for societal challenges: A strategic knowledge platform
Forskningsprojekt, 2018 – 2022

Syfte och mål:
Projektet fokuserar på policyinstrument som sorterar under begreppet systeminnovation, hur de kan utformas, implementeras och utvärderas. Projektet är organiserat som en kunskapsplattform för att samordna forskning och praktik inom området. Samverkan mellan akademisk forskning och policypraktik är plattformens huvudmål. Ambitionen är att utveckla teoretisk, metodologisk och praktisk kunskap om systeminnovation, samt bidra till att denna sprids och implementeras genom mer effektiv politik.

Förväntade effekter och resultat:
Plattformen introducerar och samordnar aktiviteter inom forskning, policyanalys och nätverksskapande, inklusive spridning av resultat. Utöver aktiviteter i form av konferenser och workshops planeras vetenskaplig output i form av artiklar i fackgranskade journaler av högsta internationella standard, rapporter av mer populärvetenskaplig natur, samt deltagande i nationell och internationell media. Plattformens deltagare kommer också bistå Vinnova med rådgivning och utredningar av olika slag.

Deltagare

Hans Hellsmark (kontakt)

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Environmental Systems Analysis

Anna Bergek

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Environmental Systems Analysis

Valentina Nakic

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Environmental Systems Analysis

Carolina Resende Haddad

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Environmental Systems Analysis

Samarbetspartners

Internationella Handelshögskolan i Jönköping

Jönköping, Sweden

Linköpings universitet

Linköping, Sweden

Lunds universitet

Lund, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2017-01600
Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2022

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2019-03-14