System innovation for societal challenges: A strategic knowledge platform
Research Project, 2018 – 2022

Syfte och mål:
Projektet fokuserar på policyinstrument som sorterar under begreppet systeminnovation, hur de kan utformas, implementeras och utvärderas. Projektet är organiserat som en kunskapsplattform för att samordna forskning och praktik inom området. Samverkan mellan akademisk forskning och policypraktik är plattformens huvudmål. Ambitionen är att utveckla teoretisk, metodologisk och praktisk kunskap om systeminnovation, samt bidra till att denna sprids och implementeras genom mer effektiv politik.

Förväntade effekter och resultat:
Plattformen introducerar och samordnar aktiviteter inom forskning, policyanalys och nätverksskapande, inklusive spridning av resultat. Utöver aktiviteter i form av konferenser och workshops planeras vetenskaplig output i form av artiklar i fackgranskade journaler av högsta internationella standard, rapporter av mer populärvetenskaplig natur, samt deltagande i nationell och internationell media. Plattformens deltagare kommer också bistå Vinnova med rådgivning och utredningar av olika slag.

Participants

Hans Hellsmark (contact)

Chalmers, Technology Management and Economics, Environmental Systems Analysis

Anna Bergek

Chalmers, Technology Management and Economics, Environmental Systems Analysis

Valentina Nakic

Chalmers, Technology Management and Economics, Environmental Systems Analysis

Carolina Resende Haddad

Chalmers, Technology Management and Economics, Environmental Systems Analysis

Collaborations

Jönköping International Business School

Jönköping, Sweden

Linköping University

Linköping, Sweden

Lund University

Lund, Sweden

Funding

VINNOVA

Project ID: 2017-01600
Funding Chalmers participation during 2018–2022

Publications

More information

Latest update

2019-03-14