A functions approach for evaluating transformative innovation policy: indicators and metrics
Övrigt konferensbidrag, 2020

Författare

Carolina Resende Haddad

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Environmental Systems Analysis

Anna Bergek

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation

Transformative Metrics Workshop
Medellín (online), Colombia,

System innovation for societal challenges: A strategic knowledge platform

VINNOVA (2017-01600), 2018-01-01 -- 2022-12-31.

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Studier av offentlig förvaltning

Övrig annan samhällsvetenskap

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Mer information

Senast uppdaterat

2021-10-11