Aligning innovation policy with the spatial nature of socioeconomic benefits: An analysis of the tidal kite technology innovation system from a Swedish policy perspective
Övrigt konferensbidrag, 2016

Författare

Johnn Andersson

Chalmers, Energi och miljö, Environmental Systems Analysis

Hans Hellsmark

Chalmers, Energi och miljö, Environmental Systems Analysis

Björn Sandén

Chalmers, Energi och miljö, Environmental Systems Analysis

International Sustainability Transitions Conference 2016
Wuppertal, Germany,

Nationella utmaningar för industrialisering av energiteknik i globala innovationssystem

Energimyndigheten (39885-1), 2015-09-01 -- 2016-12-31.

Energimyndigheten (39885-1), 2015-02-01 -- 2018-12-31.

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Ämneskategorier

Tvärvetenskapliga studier

Övrig annan naturvetenskap

Styrkeområden

Energi

Mer information

Senast uppdaterat

2022-05-09