Nationella utmaningar för industrialisering av energiteknik i globala innovationssystem
Forskningsprojekt, 2015 – 2018

För att undvika katastrofala klimatförändringar krävs en radikal omställning av det globala energisystemet. Detta öppnar för framväxten av helt nya industrier. Projektet avser fråga hur ett land, i detta fall Sverige, kan skapa inhemsk industriell förnyelse baserad på forskning och utveckling av ny energiteknik inom områden med begränsad hemmamarknad men med betydande global potential. Genom fallstudier av marin energi och solenergi utvecklas kunskap om centrala innovationsprocessers betydelse för att gå från teknikverifiering till storskalig industrialisering och hur olika styrmedelskombinationer kan och måste samverka givet energiomställning och industriell förnyelse som parallella men sammanlänkade energipolitiska mål.

Deltagare

Björn Sandén (kontakt)

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Environmental Systems Analysis

Johnn Andersson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Environmental Systems Analysis

Hans Hellsmark

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Environmental Systems Analysis

Mats Lundqvist

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 39885-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2018

Energimyndigheten

Projekt-id: 39885-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2016

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Energi

Styrkeområden

Innovation och entreprenörskap

Drivkrafter

Publikationer

2021

Photovoltaics in Sweden – Success or failure?

Artikel i vetenskaplig tidskrift

Mer information

Senast uppdaterat

2017-05-24