Empiriska mönster och slutsatser för analytiker
Kapitel i bok, 2014

Författare

Staffan Jacobsson

Chalmers, Energi och miljö, Miljösystemanalys

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Energi

Ämneskategorier

Ekonomi och näringsliv