Perspectives on Sustainable Repositioning
Paper i proceeding, 2002

Författare

Olof Zaring

Chalmers, Institutionen för industriell dynamik

Institutionen för studier i uthålligt företagande

Eva Terrvik

Göteborgs universitet

Hans Hellsmark

Chalmers, Institutionen för industriell dynamik

EGOS

Ämneskategorier

Ekonomi och näringsliv

Företagsekonomi

Mer information

Skapat

2017-10-07