New Nordic Ways to Green Growth (NOWAGG)
Forskningsprojekt , 2018 – 2020

Beskrivning saknas.

Deltagare

Hans Hellsmark (kontakt)

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Environmental Systems Analysis

Samarbetspartners

Aarhus Universitet

Aarhus, Denmark

Fridtjof Nansen Institutt

Lysaker, Norway

Itä-Suomen Yliopisto

Joensuu, Finland

Luleå tekniska universitet

Luleå, Sweden

Finansiering

NordForsk

Projekt-id: LTU-2973-2016(NOWAGG)
Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2020

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2019-03-13