Merituulivorma on mahdollisuus
Artikel i övrig tidskrift, 2013

policy

havsbaserad vindkraft

Finland

Författare

Staffan Jacobsson

Chalmers, Energi och miljö, Environmental Systems Analysis

Per Stenius

Esa Holttinen

Kaleva

12.2 2013

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Energi

Ämneskategorier

Övrig annan samhällsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08