Merituulivorma on mahdollisuus
Artikel i övriga tidskrifter, 2013

policy

havsbaserad vindkraft

Finland

Författare

Staffan Jacobsson

Chalmers, Energi och miljö, Miljösystemanalys

Per Stenius

Esa Holttinen

Kaleva

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Energi

Ämneskategorier

Övrig annan samhällsvetenskap