Potentialen finnas i vind-och biokraft
Artikel i övriga tidskrifter, 2013

Författare

Staffan Jacobsson

Chalmers, Energi och miljö, Miljösystemanalys

Matthias Rapp

Ola Carlson

Chalmers, Energi och miljö, Elkraftteknik

Henrik Malmberg

Ny Teknik

Styrkeområden

Energi

Ämneskategorier

Ekonomi och näringsliv