Innovation Systems: Analytical and Methodological Issues
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2002

Författare

B. Carlsson

Staffan Jacobsson

Chalmers, Institutionen för industriell dynamik

Magnus Holmén

Chalmers, Institutionen för industriell dynamik

Annika Rickne

Chalmers, Institutionen för industriell dynamik

Research Policy

0048-7333 (ISSN)

Vol. 31 2 233-245

Ämneskategorier

Företagsekonomi

DOI

10.1016/S0048-7333(01)00138-X

Mer information

Skapat

2017-10-07