Havsbaserad vindkraft
Kapitel i bok, 2014

Havsbaserad vindkraft

innovationssystem

Sverige

Författare

Staffan Jacobsson

Chalmers, Energi och miljö, Environmental Systems Analysis

Fredrik Dolff

Teknologiska innovationssystem inom energiområdet. ER 2014:23.

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Energi

Ämneskategorier

Ekonomi och näringsliv

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13