Havsbaserad vindkraft
Kapitel i bok, 2014

Havsbaserad vindkraft

innovationssystem

Sverige

Författare

Staffan Jacobsson

Chalmers, Energi och miljö, Miljösystemanalys

Fredrik Dolff

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Energi

Ämneskategorier

Ekonomi och näringsliv