Regional Industrial Renewal: Technological Specialization and Employment in Swedish New Technology Based Firms
Rapport, 1997

Författare

Rögnvaldur J. Saemundsson

Chalmers, Institutionen för industriell dynamik

Annika Rickne

Chalmers, Institutionen för industriell dynamik

Åsa Lindholm Dahlstrand

Staffan Jacobsson

Chalmers, Institutionen för industriell dynamik

Ämneskategorier

Ekonomi och näringsliv

Mer information

Skapat

2017-10-07