Vad hindrar marknadsutvecklingen för ekologisk mjölk i Sverige?
Rapport, 2006

Författare

Staffan Jacobsson

Chalmers, Energi och miljö, Miljösystemanalys

Ämneskategorier

Företagsekonomi

Mer information

Skapat

2017-10-06