Att befrämja solcellstekniken i Sverige: Varför, hur och hur mycket?
Rapport, 2005

gröna certifikat

photovoltaics

omställning

solceller

energi

styrmedel

inmatningslag

Författare

Staffan Jacobsson

Chalmers, Energi och miljö, Environmental Systems Analysis

Björn Sandén

Chalmers, Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)

Chalmers, Energi och miljö, Environmental Systems Analysis

Ämneskategorier

Övrig annan samhällsvetenskap

Report / Division of Environmental Systems Analysis, Chalmers University of Technology: 2005:2

Mer information

Skapat

2017-10-08