Att befrämja solcellstekniken i Sverige: Varför, hur och hur mycket?
Report, 2005

gröna certifikat

photovoltaics

omställning

solceller

energi

styrmedel

inmatningslag

Author

Staffan Jacobsson

Chalmers, Energy and Environment, Environmental Systems Analysis

Björn Sandén

Chalmers, Centre for Environment and Sustainability (GMV)

Chalmers, Energy and Environment, Environmental Systems Analysis

Subject Categories

Other Social Sciences not elsewhere specified

Report / Division of Environmental Systems Analysis, Chalmers University of Technology: 2005:2

More information

Created

10/8/2017