The need for financial and human resources - the case of offshore wind power
Kapitel i bok, 2014

Författare

Kersti Karltorp

Chalmers, Energi och miljö, Miljösystemanalys

Staffan Jacobsson

Chalmers, Energi och miljö, Miljösystemanalys

Björn Sandén

Chalmers, Energi och miljö, Miljösystemanalys

Systems Perspectives on Renewable Power 2014

172-181

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Energi

Ämneskategorier

Ekonomi och näringsliv

ISBN

978-91-980974-0-5

Mer information

Skapat

2017-10-08