Functionality of innovation systems as a rationale for and guide to innovation policy
Kapitel i bok, 2010

Författare

A. Bergek

Linkopings universitet

Staffan Jacobsson

Chalmers, Energi och miljö, Miljösystemanalys

M. Hekkert

Utrecht University

K. Smith

Universities and Skills

University of Tasmania

The Theory and Practice of Innovation Policy: An International Research Handbook

115-144

Ämneskategorier

Annan samhällsvetenskap

DOI

10.4337/9781849804424.00013

ISBN

9781845428488