Functionality of innovation systems as a rationale for and guide to innovation policy
Kapitel i bok, 2010

Författare

A. Bergek

Linköpings universitet

Staffan Jacobsson

Chalmers, Energi och miljö, Environmental Systems Analysis

M. Hekkert

Universiteit Utrecht

K. Smith

University of Tasmania

Universities and Skills

The Theory and Practice of Innovation Policy: An International Research Handbook

115-144
9781845428488 (ISBN)

Ämneskategorier

Annan samhällsvetenskap

DOI

10.4337/9781849804424.00013

ISBN

9781845428488

Mer information

Senast uppdaterat

2018-04-30