Teknikpolitiska lärdomar
Kapitel i bok, 2014

Författare

Staffan Jacobsson

Chalmers, Energi och miljö, Miljösystemanalys

Björn Sandén

Chalmers, Energi och miljö, Miljösystemanalys

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Energi

Ämneskategorier

Ekonomi och näringsliv

Mer information

Skapat

2017-10-08