Håller Sverige på att missa klimatutmaningens innovationspotential?
Kapitel i bok, 2008

innovationspotential

Sverige

klimatutmaningen

Författare

Staffan Jacobsson

Chalmers, Energi och miljö, Environmental Systems Analysis

Christian Berggren

Rönnbäck, A. Ur Startblocken, Svensk Innovationskraft II

159-168
91-85084-23-9 (ISBN)

Ämneskategorier

Övrig annan samhällsvetenskap

ISBN

91-85084-23-9

Mer information

Skapat

2017-10-06