Håller Sverige på att missa klimatutmaningens innovationspotential?
Kapitel i bok, 2008

innovationspotential

Sverige

klimatutmaningen

Författare

Staffan Jacobsson

Chalmers, Energi och miljö, Miljösystemanalys

Christian Berggren

Rönnbäck, A. Ur Startblocken, Svensk Innovationskraft II

159-168

Ämneskategorier

Övrig annan samhällsvetenskap

ISBN

91-85084-23-9

Mer information

Skapat

2017-10-06