Myter och verkligheten i den forskningspolitiska debatten
Artikel i övriga tidskrifter, 2006

Författare

Staffan Jacobsson

Chalmers, Energi och miljö, Miljösystemanalys

Anders Granberg

Tvärsnitt

Vol. 4 12-15

Ämneskategorier

Övrig annan samhällsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06